กรงนกไม้หกเหลี่ยม

ผลงานบางส่วน

รับทำงานนอกแบบและงานไม้ทุกชนิดในแบบและนอกแบบ

( แบบศาลและงานประดิษฐกรรมไม้มีที่ร้านอีกมากมาย )

ชมสินค้าที่โรงงานและสาขาเท่านั้น

ติดต่อ

02-8815260 , 081-9176500

 

หลังคาบาหลี

แปดเหลี่ยม

หลังคา3ชั้น

แปดเหลี่ยม

หลังคา3ชั้น

แปดเหลี่ยม

ขาสูง

หลังคา3ชั้น

หกเหลี่ยม

ขาสูง

หลังคา3ชั้น

หกเหลี่ยม

ขาสูง

หลังคา3ชั้น

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หลังคา2ชั้น

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หลังคา1ชั้น

               

 

หกเหลี่ยม

ขาสูง

หลังคา1ชั้น

หกเหลี่ยม

ขาสูง

หลังคา1ชั้น

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หลังคา1ชั้น

หกเหลี่ยม

แขวน

หลังคา 1 ชั้น

หกเหลี่ยม

ครึ่งใบ

หลังคา 2 ชั้น

หกเหลี่ยม

1 เมตร อ้วน

หลังคา 1 ชั้น

หกเหลี่ยม

1 เมตร อ้วน

หลังคา 1 ชั้น