กรงนกหลังคาทรงไทย-ตาข่าย และ ลวด

ผลงานบางส่วน

รับทำงานนอกแบบและงานไม้ทุกชนิดในแบบและนอกแบบ

( แบบศาลและงานประดิษฐกรรมไม้มีที่ร้านอีกมากมาย )

ชมสินค้าที่โรงงานและสาขาเท่านั้น

ติดต่อ

02-8815260 , 081-9176500

  

ไทยเตี้ย
ไทยขาสูง
ไทยเต็มใบ
ไทย 2 ถาด
กรงกระต่ายหลังคายอด
กรงแขวนผนัง
กรงไก่หลังคา 2 ชั้น
         
 
1
2
3
4
5
6
7

 

หลังคา2ชั้น

เตี้ย

หลังคา2ชั้น 2 ขาสูง
หลังคา2ชั้น เต็มใบ
หลังคา2ชั้น 2 ถาด

หลังคา2ชั้น

ขาสูงแฝด

ยอดเตี้ย
ไทยเหนือ ขาสูง
ไทยเหนือ เต็มใบ
               
8
9
10
11
12
13
14
15

  

หลังคาบาหลี

แปดเหลี่ยม

หลังคา3ชั้น

แปดเหลี่ยม

หลังคา2ชั้น

หกเหลี่ยม

ขาสูง

หลังคา 3 ชัน

หกเหลี่ยมขาสูง

หลังคา 3 ชั้น

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หลังคา2ชั้น

มีลาย

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หลังคา2ชั้น

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หลังคา1ชั้น

               
16
17
18
19
20
21
22
23

 

หกเหลี่ยม

ครึ่งใบ

หกเหลี่ยม

ครึ่งใบ

หกเหลี่ยม

เต็มใบ

หกเหลี่ยมแขวน
หัวหกเหลี่ยม

หกเหลี่ยม

1เมตร อ้วน

หลังคา 1 ชั้น
หลังคา 1 ชั้น
หลังคา 1 ชั้น
24
25
26
27
28
29

 

กรงกระต่ายและนก
กรงเพาะ 2 ชั้น กระต่าย
เพาะ 4 ชั้น
เพาะ 2 ชั้น
เพาะ 3 ชั้น
เพาะ 3ชั้น หลังคายอด
เพาะ 3 ชั้น 9 ช่องหลังคาไทย
             
30
31
32
33
34
35
36

 

บาหลี
ยุโรป
โนเบิล(ใบเรียบ)
     
37
38
39